Projekty

EWROS Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, działania 3.2 „Internacjonalizacja MŚP”

 

Opis projektu:
Umowa nr RPMA.01.05.00-14-233/08-00 na dofinansowanie projektu Internacjonalizacja firmy „EWROS” poprzez promocję innowacyjnej marki produktowej – mebli ekspozycyjnych, multimedialnych i użytkowych – na rynkach Europy Zachodniej

 

nazwa beneficjenta: “EWROS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

województwo: mazowieckie

 

powiat: pruszkowski

 

fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Oś Priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”
działanie 3.2 „Internacjonalizacja MŚP”